Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

...

Προσιτός γήλιος
κι ας στοχάζομαι τα απρόσιτα
μονάχη ή αντάμα με όλες τις φωνές του κόσμου....

"kk"